Wsparcie młodzieży

 • ten nurt wsparcia koncentruje się na młodzieży 16-18 lat
 • czujemy, że jest to grupa szczególnie wymagająca pomocy w przeciwdziałaniu psychologicznym skutkom nauki zdalnej i izolacji w czasie pandemii
 • stawiamy na nowoczesną edukację (współpracujemy z europejskimi uczelniami, organizujemy międzynarodowe kongresy naukowe, tworzymy złożone systemy oparte na sztucznej inteligencji)
 • uświadamiamy: np. na temat ekologii, zdrowia czy dobrych relacji z innymi ludżmi
 • angażujemy w wolontariat pomocy seniorom dzięki współpracy z programem Senior Power 
 • proponujemy wartościową alternatywę zamiast wirtualnych światów gier wideo
 • narzędzia programu: strona wsparcie.uczniow.pl    strona programu senior-power.pl

Wsparcie studentów

Pandemia jest  trudnym czasem dla studentów. Pracodawcy przeżywają swoje problemy, wiele firm ograniczyło swoja działalność, wszyscy ludzie ograniczyli mobilność. Studenci chcą się rozwijać, nawiązywać kontakty,  odnaleźć swoje miejsce w życiu. Krajowa sieć wsparcia realizuje wsparcie dla studentów z całej Polski w następujących zakresach:

 • staże dla tych młodych osób, które chcą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe lub po prostu chcą spełnić wymóg praktyk przewidziany w programie swoich studiów
 • trening kreatywności zawodowej, doskonalenie umiejętności na najwyższym poziomie
 • opiekę i doradztwo merytoryczne
 • warsztaty współczesnych metodyk pracy zespołowej (przepływ pracy, praca z zadaniami, cykliczne spotkania), które są podstawą organizacji pracy w większych i mniejszych firmach bez względu na profil
 • naukę i praktyczne wykorzystanie narzędzi pracy zdalnej
 • wypracowanie postaw cenionych przez pracodawców: pracowitości, uczciwości, wysokiego poczucia własnej wartości, koleżeńskości
 • wolontariat na rzecz wszystkich potrzebujących (seniorów, dzieci itp) dla tych z młodych ludzi, którzy czują się niedocenieni, niepotrzebni i potrzebują kontaktu z innymi ludźmi