SG Spokojna Głowa – budowanie zrozumienia i doradztwo poprzez zaangażowanie grup społecznych do pomagania w nowych zawodach Przyszłości www.zawody.zycia.pl

SP Senior Power – uczenie mobilności osób starszych www.senior-power.pl

Architekci Życia – nowa przestrzeń życiowa dla innych www.architekci.zycia.pl

Wioski Życia – transfer narzędzi, możliwości kreowania i zarabiania www.wioski.zycia.pl

Osady Życia – Położone niedaleko miast, w wioskach, a nawet w lasach i miastach spójne charakterowo miejsca, w których możemy się osiedlać, rezygnując m.in. z mieszkania w mieście, czy innej nieruchomości, która nam nie służy, z dostępem do dóbr naturalnych, natury, czy też rozwiązań permakultury www.osady.zycia.pl

Gospodarstwa Życia – bezpośredni tunel produktów rolnych do miast www.gospodarstwa.zycia.pl

ĄŚ Akcelerator świadomości – przekaz świadomościowy, badanie świadomości na 5 poziomach świadomości www.akcelerator.swiadomosci.pl

ĄP Akcelerator Przedsiębiorczości – studia podyplomowe od Biznesu do Biznesu www.akcelerator.przedsiebiorczosci.pl

Światowy Kongers Życia – organizacja konferencji i portali, uczestnicy www.kongres.zycia.pl

SG Spokojna Głowa – Rozwiązania, nowe zawody, pozytywne informacje na gadżetach, mediach, forach www.spokojna-glowa.pl

PM PeaceMan – Świadomościowe Komiksy i Seriale Życia, Świadomościowe Grupy Wsparcia akcje manifestacji niezależności i wolności oraz pokoju na Świecie

Energia Życia – Tworzenie treści i stron związanych z Energią, również życiową www.energia.zycia.pl

Edukacja Życia – Opracowywanie programów nauczania i portali dla szkół www.szkoly.zycia.pl, www.przedszkola.zycia.pl

Rodzina Życia – filozofia i organizacja życia na Ziemi w szczęściu, obfitości i miłości www.rodzina.zycia.pl

Ambasadorzy Życia – osoby, które działają na społeczności na poziomie USPOKOJENIA, MOBILIZACJI I UŚWIADAMIANIA www.ambasadorzy.zycia.pl

Kreatorzy Życia – To wszystkie osoby, które wspierają życie, Ci najbardziej zaangażowani www.kreatorzy.zycia.pl

GZ Wsparcie Grup Zawodowych – wspieramy, informując, dając bezpieczeństwo i poczucie gotowości www.wsparcie.policjantow.pl, www.wsparcie.wojskowych.pl, www.wsparcie.nauczycieli.pl, www.wsparcie.rolnictwa.pl

ZP System Zbiórek Życia – Dzięki systemowi zbiórek, jesteś w stanie zgłosić potrzebę, ale także podarować komuś kawałek Życia

Oferty Życia – połączenie mieszkańców, artystów i usługodawców systemie sprzedaży i wymiany www.oferty.zycia.pl

AR Akademia Rozwoju – szkolenia i spotkania życia dla przedsiębiorców, rolnictwa, we współpracy z Trenerami i Wykładowcami, dla Rozwoju Życia www.akademia.rozwoju.pl

Biznes Życia – wszystko może być biznesem życia, w poszczególnych jego aspektach www.biznes.zycia.pl

Inwestycje życia – W wielu obszarach mamy możliwość zainwestować inaczej niż do tej pory, program to opcje i możliwości, które wpływają pozytywnie na życie, a nie na system, który go pozbawia www.inwestycje.zycia.pl

Telewizja Życia – Zastępujemy szkodzące nam informacje, na te, które przynoszą spokój, rozwój i spełnienie, np. Senior-tv.pl www.senior-tv.plwww.job-tv.pl

Spotkania Życia – koncepcja po realizację, pierwszy krok do mapy spotkań na Świecie, gdzie widzimy gdzie jesteśmy www.spotkania.zycia.pl

BK Badania Komplementarne – interdyscyplinarny i naukowo-gospodarczo-społeczny kombajn do produkcji informacji, służący programom wsparcia, doradcom Zdrowia, Prawnym, Kształcenia, Pracy, Innowacji i innym www.siec.ksztalcenia.pl

Rada Życia – Rada Życia podejmuje decyzje na poziomie krajowy i międzynarodowym, w zakresie działań wspólnych, realizowanych przez liderów grup i organizacji oraz idei, które realizuje www.rada.zycia.pl

MN – Manifestacja Narodu – Dążenia poszczególnych grup osób i społeczności, w połączeniu z grupami świadomościowymi i duchowymi, które wspierają założenia i przyświecające idee www.manifestacja.narodu.pl