Podczas Festiwalu Życia będziemy dyskutować i rozważać, co
zmieniliśmy i co jeszcze możemy zrobić dla obszarów ujętych w
osobne programy. Dotychczasowe akcje koncentrowały się w
następujących zakresach:

1. Akcje dla mieszkańców, naukowców i
przedsiębiorstw:

● Światowy Kongres Życia – www.world-congress.life

● Festiwal Mocy – www.festiwal.mocy.pl

● Pielgrzymi Życia – www.pielgrzymi.zycia.pl

● Akcelerator Świadomości – www.akcelerator.swiadomosci.pl

2. Programy komplementarne

● Senior Power – www.Senior-Power.pl

● Spokojna Głowa – Spokojna-Glowa.pl

● Architekci Życia – Architekci.Zycia.pl

● Wioski Życia – Wioski.Zycia.pl

3. Telewizje tematyczne

youth-tv.pl

senior-tv.pl

kids-tv.pl

nature-tv.pl

job-tv.pl

life-tv.pl

joy-tv.pl

style-tv.pl

money-tv.pl

food-tv.pl

active-tv.pl

4. Nowe inicjatywy

● doradcy: pracy, prawa, terapeutyczni, zdrowia, technologii, rodziny, młodzieży, biznesu, 

Utworzenie sieci doradców wsparcia w wyżej wymienionych dziedzinach pomagających wszystkim: młodym, dzieciom, rodzicom, seniorom, przedsiębiorcom.

● wsparcie: rodziców młodzieży szkolnej, przedsiębiorców, pracowników i pracodawców, dyrektorów szkół, seniorów

Samopoczucie i sytuacja (praca, biznes, zdrowie, edukacja, relacje) wszystkich ludzi w czasie pandemii uległo znacznemu pogorszeniu. Ucierpiały szczególnie grupy takie jak: dzieci – najbardziej te najmłodsze, młodzież, studenci, młodzi przedsiębiorcy,  rodzice dzieci. Chcemy coś z tym zrobić. Chcemy wspierać te grupy ludzi. (patrz opisy poszczególnych programów)

● dbanie o środowisko

Niestety wiele z pomysłów dotyczących energii (m. in. energii odnawialnej) jest – jak tłumaczą duże korporacje – bardzo kosztowne. Hmm…  na pewno kosztuje to wiele zmian m. in. przepisów oraz obalenia przeszkód natury biurokratycznej. Nie możemy tak długo czekać! Możemy sami decydować. Koncepcje oparte na spółdzielniach
energetycznych i przedsiębiorstwach społecznych wydają się pomysłem godnym rozważenia dla dążenia do niezależności pod kątem energii i dbania o naszą planetę dla naszych dzieci i ich dzieci.

Jeśli chodzi o środowisko plan Festiwalu Życia to warsztaty i konferencje z
następujących zakresów:[NASZE PROPOZYCJE]
1. Rośliny w naszych ogródkach
2. Jak budować osiedla w komplementarny i harmonijny sposób?
3. Dom idealny – układ domu, który sprawi, że poczujemy się lepiej
4. Samowystarczalne gospodarstwo – agroturystyka
5. Jak pozyskać energię z łupków?
6. Energia wiatrowa
7. Energia pozyskiwana ze słońca
8. Energia pozyskiwana z wody
9. Energia pozyskiwana z materii organicznej
10. Nie tylko panele słoneczne – dom niezależny energetycznie
11. Zielone serwerownie